Historisk arkiv

Presentasjonene fra den nordiske matsvinn-konferansen er tilgjengelige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet den Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen 27. april 2017, med nærmere 130 deltakere i salen.

Konferansen markerte slutten på et treårig prosjekt om matsvinn, som ble innledet under de nordiske statsministerenes grønne vekstinitiativ. Prosjektet har vært ledet av Sverige og fire nordiske land har deltatt; Finland, Danmark, Sverige og Norge. 

Statssekretæren understreket at betydningen av dette prosjektet er tydelig for alle. Mye spiselig mat kastes bort i Norden, noe som medfører betydelig miljøpåvirkning. Den gode nyheten er at dette kan unngås gjennom felles innsats langs hele næringskjeden. Målet med det nordiske prosjektet er å bidra til å redusere matsvinn samtidig som mattryggheten er ivaretatt. På konferansen deltok også representanter fra EU-kommisjonen og UNEP. 

Presentasjonene (pdf-format) som ble holdt på konferansen:

Session A: Food waste in primary production

Session B: Food waste in shelf life of products

Session C: Food waste and food redistribution

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.