Historisk arkiv

Klagesak om lisenfelling av ulv innenfor ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen denne vinteren. Klagene er tatt delvis til følge. Vedtaket om felling opprettholdes for hele Slettåsreviret. Dette er første gang det gis tillatelse til lisensfelling innenfor ulvesonen. Samtidig har klima- og miljødepartementet besluttet å gjøre flere endringer i rovviltforvaltningen.

Pressekonferanse
Helseminister Bent Høie (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) orienterte om vedtak knyttet til lisensfelling av ulv og andre tiltak i rovviltforvaltningen. Foto: Klima- og mailjødepatementet