Historisk arkiv

Ønsker flere norskproduserte juletrær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud mener det er gode muligheter for økt produksjon av norskprodusert juletre, og gir gode muligheter for norske bygder og norsk landbruk.

Fra venstre Arnt Stensholt i Vestfold juletre, Bård Hoksrud, Jarle Hillestad og Yrjan Elias Fevang i Vestfold juletre.
Fra venstre Arnt Stensholt i Vestfold juletre, Bård Hoksrud, Jarle Hillestad og Yrjan Elias Fevang i Vestfold juletre. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Til helgen starter adventstiden. Det er også tiden der mange juletrær blir hugget. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har besøkt juletreprodusenter i Vestfold og organisasjonen Norsk juletre for å høre om muligheter og utfordringer i næringa. 

1,4 millioner trær i Norge

I Norge produseres det om lag 1 million juletrær hvert år. I tillegg høstes ca. 50 000 trær fra ordinær skog. Norske trær har høy kvalitet, noe som fører til høy etterspørsel også i utlandet. Det er likevel et økt potensiale for verdiskaping ettersom om lag 350 000 trær importeres hvert år, i all hovedsak fra Danmark. 

Norske trær har høy kvalitet, noe som fører til høy etterspørsel også i utlandet. Det er dermed også potensiale for å øke produksjonen for å møte denne etterspørselen.

Juletrefelt.
Juletrefelt. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Fjelledelgran

Stadig flere foretrekker fjelledelgran. Det er et juletre slik de fleste vil ha det: smalt i formen, lukter godt og drysser lite. Norge har også gode klimatiske forutsetninger for å produsere fjelledelgranen.

Bård sine juletre tips:

Akklimatiser – Sag – Vann

  • Treet må akklimatiseres. Et tre som har stått ute i frost, må få en gradvis tilvenning til inneklimaet. Før treet tas inn i stuevarmen, bør det oppbevares på et skyggefullt og kaldt sted. Hvis det er mulig, sett det i garasjen eller kjelleren slik at det tiner opp hvis det har vært frosset. Klipp av eventuell emballasje så greinene får rette seg ut.
  • Sag en tynn skive (2-3 cm) av rotenden før treet settes i juletrefoten med vannbeholder. Det gjør det lettere for treet å ta opp vann. Vann umiddelbart.
  • Sjekk at treet alltid har tilgang på vann. Glemmer du å vanne, vil treet begynne å drysse etter kort tid.