Historisk arkiv

Skogfagstudenter hedret med stipender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).

– Skognæringa er en næring mange muligheter. For å få ut potensiale er vi avhengige av å rekruttere flere nye kloke hoder i hele kjeden. Stipendene er et viktig bidrag for å sikre god og riktig kompetanse som næringa har behov for i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Fra venstre: Ola Westby Aamodt, Maren Lomsdal, Bård Hoksrud, Erik Ødegård og Thomas Olufsen Skrautvol. Kine Fliflet var ikke tilstede under utdelingen.
Fra venstre: Ola Westby Aamodt, Maren Lomsdal, Bård Hoksrud, Erik Ødegård og Thomas Olufsen Skrautvol. Kine Fliflet var ikke tilstede under utdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Hedret fem skogfagstudenter 

Et masterstipend på 50 000 kroner ble delt ut til tre skogmasterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid. I tillegg ble det delt ut et stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend på 25 000 kr for beste bacheloroppgave ved INN - Evenstad.  Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

Stipendene for 2018 gikk til:

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Kine Fliflet fra Lillehammer
  • Erik Ødegård fra Trysil
  • Ola Westby Aamodt fra Hamar

Masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Thomas Olufsen Skrautvol fra Nøtterøy

Bacheloroppgave INN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Maren Lomsdal fra Søndre Land

Velg Skog

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge.  Skog- og trenæringen er en komplett verdikjede som har en stor og viktig betydning i det grønne skiftet vi står overfor i dag og i framtiden. Produktene vi henter fra skogen har forutsetninger for å øke i omfang, men da er vi avhengig av nye kloke hoder i hele kjeden.