Historisk arkiv

Nå blir tilbudene på storviltjakt lagt ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Over 1 000 jaktlag er med i kampen om elgjakt hos Statskog. Nå legges tilbudene ut.

Tall fra tidligere år viser at over 1 000 jaktlag søker elgjakt hos Statskog. Noen jaktfelt er mer populære enn andre. Blant de tilbudene som utlyses nå, lokker disse tradisjonelt mest.

  • Rostadalen i Målselv
  • Bangfjellet i Dividalen
  • Lønsdal i Junkerdalen
  • Rissedal i Sulitjelma
  • Svartvatn i Grane
  • Bangsjøen og Solum/Daltjønna i Bangdalen
  • Kampenhaug – Barlinddalen i Sølvverket
  • Fredriksetermarka i Nord-Fron

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no. Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Gjennom vilkårlig trekning blir det klart tidlig i mai hvem som får tildelt jaktmulighetene.

Rypejakt.
Rypejakt. Foto: Landbruks- og matdepartementet