Historisk arkiv

Bollestad vil lovfeste dyrevelferdsprogam og kompetansekrav for svinebønder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norske svineprodusenter må delta i et lovfestet dyrevelferdsprogram og kunne dokumentere kompetanse. Kameraovervåking skal bli vurdert og innført i slakterier. Det konkluderte landbruks- og matminister Olaug Bollestad med da hun i dag møtte en samlet svinenæring for å diskutere næringens utfordringer med dyrevelferd.

NRK Brennpunkts dokumentar om norsk svineproduksjon viste brudd på gjeldende lov- og regelverk, bruk av vold mot dyrene og problematiske holdninger overfor dyrene.

I dag møtte landbruks- og matministeren hele svinenæringen for å diskutere dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring. Bollestad vil lovfeste et dyrevelferdsprogam og kompetansekrav for svinebønder.
I dag møtte landbruks- og matministeren hele svinenæringen for å diskutere dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring. Bollestad vil lovfeste et dyrevelferdsprogam og kompetansekrav for svinebønder. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Mattilsynet avdekket lignende brudd på dyrevelferdsregelverket i sin tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland i 2017-2018.  I forbindelse med den runden var det tett kontakt med næringen om tiltak for å bedre forholdene i svineproduksjonen. Fra og med høsten 2018 ble det startet opp nye omfattende tiltak: et dyrevelferdsprogram, obligatoriske veterinærbesøk og kontroll gjennom slakteriene.

På dagens møte fikk Bollestad en oppdatering på hva næringen har gjort siden Mattilsynet avsluttet sin tilsynskampanje og diskuterte behovet for ytterlige tiltak.

– Det har vært et svært godt møte. Næringen orienterte om status på dyrevelferdsprogrammet og det viser at det store flertallet av norske svineprodusenter deltar i programmet. Det er bra, sier statsråden. Dyrevelferdsprogrammet ble bygd opp av næringen selv, og det startet etter Mattilsynets tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland i 2017-2018. Nå vil jeg at dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes. Det betyr at alle svineprodusenter må delta, sier Bollestad.

Bollestad pekte på at alle dyr skal ha det bra. Det er utgangspunktet for arbeidet framover. Norsk landbruk skal ha god dyrevelferd og god dyrehelse. Det er næringas viktigste varemerke og legger grunnlaget for hele den norske landbruksmodellen.

– I tillegg til at jeg vil forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet, ønsker jeg også at vi skal innføre et kompetansekrav. Vi må være sikre på at bøndene har oppdatert og relevant kompetanse til en hver tid, sier Bollestad.

Det at alle svineprodusenter må delta i dyrevelferdsprogrammet og får krav til kompetanse er en viktig del av den holdningsendringen som næringen må gjennom. 

Dette er tiltakene som statsrådens lanserte på møtet:

  • Forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet for alle svineprodusenter
  • Kompetansekrav
  • Vurdere og gjennomføre videoovervåking av slakteriene for å sikre god dyrevelferd
  • Næringen får en frist til 1. september til å lande ytterligere tiltak.

Landbruks- og matministeren varsler at hun vil kalle inn til et nytt møte i september for å følge opp.  

– Vi er nødt til å se at tiltakene som er satt i gang gir varig effekt. Eventuelle strukturelle problemer må også adresseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

 Tidslinje i saken: 

  • 2013-2016: Opptak til Brennpunkt-dokumentar
  • 2016-2017: Mattilsynet mottar foruroligende bekymringsmeldinger om slaktegris fra kjøttkontrollen i Rogaland
  • 2017-2018: Tilsynskampanje om slaktegris i Rogaland viser alvorlige funn
  • Januar 2018: En samlet svinenæring vedtar å etablere et dyrevelferdsprogram, obligatoriske veterinærbesøk og kontroll gjennom slakteriene
  • 1/1-2019: Dyrevelferdsprogrammet er ferdig utviklet og gjøres gjeldene i hele landet
  • 19/6-2019: Brennpunktdokumentar viser liknende utfordringer som Mattilsynet fant i tilsynskampanjen