Historisk arkiv

Nyheter

Gunnar Olofsson gjenvalgt som styreleder i Statskog SF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Foretaksmøtet i Statskog SF 27. juni 2019 har valgt nytt styre i Statskog SF for perioden 2019-2021.

Følgende er valgt:

  • Leder: Gunnar Olofsson (gjenvalg)
  • Nestleder: Eli Reistad (gjenvalg)
  • Medlem Christine Tørklep (gjenvalg)
  • Medlem Ole Johan Jonsson Eira (gjenvalg)
  • Ellen Tveit Klingenberg (ny)
  • Tom-Rune Eliseussen* (gjenvalg)
  • Siw Anita Kvam* (ny) 

* Valgt av de ansatte i Statskog SF.

Styreleder i Statskog Gunnar Olofsson.
Styreleder i Statskog Gunnar Olofsson. Foto: Bengt Alm

Gunnar Olofsson f. 1955 fra Östersund, Sverige, er gjenvalgt som styreleder i Statskog SF på ordinært foretaksmøte 27.6.2019. Olofsson har vært styremedlem i Statskog SF siden 2011 og styreleder siden 2014. Nestleder i styret Eli Reistad, Christine Tørklep og Ole Johan Jonsson Eira er også gjenvalgt. Foretaksmøtet har valgt Ellen Tveit Klingenberg som nytt medlem i styret. Med valget av Ellen Tveit klingenberg styrkes styrets kompetanse innen juss og eiendomsutvikling. 

De ansatte i Statskog SF har gjenvalgt Tom-Rune Eliseussen, og valgt Siw Anita Kvam som nytt styremedlem. 

Nye styremedlemmer i Statskog SF

Ellen Tveit Klingenberg.
Ellen Tveit Klingenberg. Foto: Lasse Berre

Ellen Tveit Klingenberg, f. 1962, er adm. dir. i Heimdal Eiendom AS i Trondheim. Hun var tidligere konserndiirektør og divisjonsdirektør i Heimdal Gruppen AS. Tidligere eiendomssjef i NSB eiendom, region nord, og leder for kjøp og salg av eiendom i det kommunale foretaket Trondheim Bygg og eiendom. Hun har juridisk embetseksamen, og tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse fra BI. Klingenberg har bred styreerfaring og flere styreverv, bl.a. innen kultursektoren. Oppnevnt til styremedlem i Nasjonalmuseet av Kulturdepartementet i 2016.

Siw Anita Kvam.
Siw Anita Kvam. Foto: Statskog SF

Siw Anita Kvam, f. 1968, er ansatt som eiendomskonsulent i Statskog SF, i region Sør-Norge, med kontorsted Drevsjø i Hedmark.

Hun er utdannet fra Finnmark Distriktshøgskole, med fordypning i økonomi, administrasjon og offentlig forvaltning, samt naturforvaltning ved Telemark Distriktshøgskole, avdeling Bø.

Har vært ansatt i Statskog SF siden 2001. 

Om Statskog SF

Statskog SF er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Statskog SF er organisert som statsforetak og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.