Historisk arkiv

Forskningsdagene 18. – 29. september 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskningsdagene 2019 starter onsdag 18. september, og varer til og med søndag 29. september. Du kan besøke Forskningstorg og være med på gratisarrangementer over hele landet. I år handler Forskningsdagene om miljø. På hvilken måte har miljøet forandret seg de siste årene? Hva gjør forskerne og hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi gjøre noe med miljøklemma?

forskningsdagene.no finner du arrangementer i kalenderen og artikler om ulike typer forskning på miljø.

Landbruks- og matdepartementets forskningsmiljøer har flere arrangementer over hele landet. Denne saken gir en oversikt over noen av disse.

Veterinærinstituttet

På Litteraturhuset i Oslo arrangerer Veterinærinstituttet seminaret Pokkers pest, parasitter og prioner - et seminar som forklarer hvordan instituttet bidrar med kunnskap og kompetanse i arbeidet med å bli kvitt smittestoff og parasitter som har kommet inn i naturen og som truer arter som laks, kreps og villrein.

NIBIO

På Litteraturhuset i Oslo kan du møte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på to ulike arrangementer.

I seminaret Er naturens grense nådd? - om naturens tålegrense forteller seks NIBIO-forskere om sine erfaringer og forskningsresultater. Deretter inviteres det til samtale og diskusjon ledet av forskningsdirektør Per Stålnacke.

I seminaret Bærekraftig norsk mat: er bærekraft og sunnhet det samme? stilles spørsmål knyttet til hvordan vi kan forene bærekraftig, sunt kosthold med levende jordbruk og matsikkerhet.

I Steinkjer arrangeres InnoCamp - Krafttak for en blå-grønn fremtid i Trøndelag

Nofima

Nofima arrangerer seminar om Klimavennlig mat og protein fra planter på Kulturhuset i Oslo.

Her kan du få høre om forskningsprosjektet FoodProFuture, som utforsker mulighetene for å produsere og prosessere belgvekster som passer for det norske klimaet og den norske forbrukeren.

Seminaret Matopplevelser, smak og miljø retter søkelyset på hvilken betydning smak og miljø har for matopplevelsen hos barn. Det er del av EU-prosjektet Edulia, som ønsker å bidra til at barn spiser sunnere. Seminaret er på Litteraturhuset.