Historisk arkiv

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å holde villsvinbestanden i Norge så lav som mulig, og her har både grunneiere og jegere en sentral rolle, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).  

Følger opp handlingsplan

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å følge opp handlingsplanen, og bestemmelsene som nå er fastsatt er del av denne oppfølgingen.

Minst mulig villsvin

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven.

Villsvin.
Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin. Foto: Colourbox