Historisk arkiv

Villreinjakta er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Villreinjakta starter 20. august. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt. Hos Statskog sto over tusen søkere på venteliste etter tilfeldig trekking og tildeling av villreinjakt i vår på Statskogs drøyt 130 tilbud i Dovre og Njardarheim.

Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.

Norge har villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Om lag halvparten av stammen er på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for forvaltningen av villrein som høstbar art/jakt for villreinnemdene.

Høsten 2019 ble det felt 4 738 villrein, noe som er en økning på 14 prosent fra året før.

Tilbud om villreinjakt får du gjennom Statskog, ulike fjellstyrer og enkelte private tilbydere.

Villrein.
Villreinjakta starter 20. august. Foto: Foto Trond Baadstø /Statskog