Historisk arkiv

Du kan jakte på Statskogs grunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Norge er det registrert nær 140 000 aktive jegere. Statskog presenterer nå flere jaktperler rundt omkring i Norge som alle har kvaliteter som innbyr til å dra på tur.

– Her er det gode muligheter for å finne unike jaktopplevelser i norsk natur. Det som er ekstra gøy med disse perlene er at de er dine og mine. Statskog forvalter en femtedel av Norge på vegne av oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Statskog byr på 10 nasjonale jaktperler til inspirasjon for de som bruker sommeren til å drømme om høstjakta.

Gilten, Nord i Trøndelag.
På jakt i Gilten, Nord i Trøndelag. Foto: Ole Morten Rømo/Statskog

Legger til rette for friluftsliv

Statskog er landets største forvalter av jakt og fiske, og legger til rette for friluftsliv på store områder i landet. Gjennom å beskrive konkrete opplevelser ønsker Statskog å synliggjøre verdier knyttet til friluftsliv og gjøre det enklere for folk å ta del i dem.

Elgjakta i Stormdalen.
Elgjakta i Stormdalen. Foto: Kjartan Trana/Statskog

Åpne buer og hytter

Etter å ha hatt korona-stengte hytter i en lengre periode i vår, åpnet Statskog overnattingstilbudene sine igjen fra og med juni. Dermed er det fullt mulig å få med seg naturopplevelser på lavbudsjett.

Ragohytta , Rago nasjonalpark i Sulitjelmafjellan.
Ragohytta, Rago nasjonalpark i Sulitjelmafjellan. Foto: Hanne Etnestad/Statskog

Det er åpne buer eller rimelige utleiehytter i tilknytning til de fleste perlene som nå presenteres. Det er også ofte mulig å leie båt, enten som følger med hytta eller gjennom Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Om Statskog:

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 58 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Dette skaper verdier til staten og sikrer befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Selskapet er organisert som statsforetak. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Skogsfugljakt i Finnemarka.
Skogsfugljakt i Finnemarka. Foto: Torkel Skoglund/Statskog