Historisk arkiv

Jorda er en del av klimaløsningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nå tilslutter Norge seg det internasjonale samarbeidet for å øke karbonlagring i jorda. I tillegg skal bonden få mer kunnskap om jord, jordhelse og jordbiologi.

– Norge tilslutter seg det internasjonale samarbeidet om å øke opptak av karbon i jorda. Det er et viktig klimatiltak som klimatoppmøtet i Paris pekte på. Både jord, skog, planter og røtter er en viktig del av klimaløsningen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Det internasjonale samarbeidet  «Fire promille» ser på hvordan man kan øke opptak og lager av karbon i jord. Norsk jord og skog tar opp mer enn halvparten av klimagassutslippene i Norge. Globalt er det anslått at jordsmonnet inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren.

– Vi har inngått en viktig klimaavtale med jordbruket for å nå klimamålene. Å øke karboninnholdet i jord er en del av denne avtalen, og vil være viktig for klimaet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Vil bedre jordhelsa i Norge

God jordhelse kommer både matproduksjonen og klimaet til nytte. Nylig la Landbruksdirektoratet fram en rapport om aktuelle tiltak for å bedre jordhelsa i Norge, og med en helhetlig tilnærming gjennom et nasjonalt program for jordhelse.

– Rapporten gir oss et godt grunnlag for å øke kunnskapen og ta bedre vare på jorda vår. Det vil være viktig i klimasammenheng og for norsk matproduksjon. Norsk jordhelse vil også bli en sak i årets jordbruksforhandlinger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Jord med god jordhelse leverer viktige økosystemtjenester, og er viktig for atmosfæren, klimatilpasninger, vannrensing og plante- og dyreliv. Når jordkvaliteten svekkes kan det gi avrenningsproblemer og utslipp av klimagasser.