Historisk arkiv

Økt risiko for mer fugleinfluensa i fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Høsten 2020 ble det for første gang funnet høypatogen fugleinfluensa i Norge. Det førte til strenge restriksjoner for alle som har fjørfe. Antagelig vil vi finne denne smitten flere ganger i årene som kommer. Det gjør at mange dyreeiere bør ta noen forholdsregler.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. I Europa har fugleinfluensa blitt påvist jevnlig siden 2007.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg

– Det ser ut til at vi får en ny normaltilstand med hyppigere forekomst av fugleinfluensa i Norge. Det gjør at alle som holder dyr må være ekstra påpasselige med smittevernrutiner. Gode rutiner og høy bevissthet om smitterisiko er viktig for å opprettholde god dyrehelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Hittil har vi vært skånet for denne typen smitte i Norge, men informasjon fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet tilsier at vi kan komme til å finne denne sykdommen med jevne mellomrom i årene som kommer.

Smittesluser og tett tak

Det er allerede strenge krav til de som driver med kommersiell fjørfeproduksjon. Men mange har høner i hagen på hobbybasis, og det er nok ikke alle som er klar over hva som skal til for å sikre seg mot smitte.

Mattilsynet har innført et såkalt portforbud for fjørfe i hele Norge, for å hindre at smitte fra ville fugler skjer til tamme fugler. Høner i hagen kan fremdeles være ute, men de må være under tett tak. Dette er restriksjoner som også kan bli innført i fremtidige utbrudd, og det er derfor viktig at alle som har, eller planlegger å skaffe seg noen høner på hobbybasis, vurderer hvordan dette best skal løses.

– Det er viktig at alle følger portforbudet for fjørfe ved funn av fugleinfluensa. Du kan legge til rette for god dyrevelferd, ved å sikre hønene dine nødvendig plass og gode miljøberikelser. Interesseorganisasjonene for fjørfe har mange gode tips for at høns skal ha det bra under portforbud, sier Bollestad.

Viktig å registrere seg hos Mattilsynet

– Det er viktig at alle som har høner i hagen er registrert hos oss så vi kan komme med tilpassede råd og anbefalinger etter hvert som situasjonen utvikler seg. På samme måte er det viktig at du også melder fra når du ikke lenger har slike fugler i hagen. Et utbrudd av smitte hos dine fugler kan få store konsekvenser for en eventuell fjørfeindustri i nærheten. Det er da viktig for oss å vite hvor mange dyrehold som finnes i området slik at vi hurtig og effektivt kan stanse smitten fra å spre seg. I verste fall kan et smittetilfelle hos deg midlertidig stanse hele egg- og fjørfekjøttproduksjonen i nærheten, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.