Historisk arkiv

Kraftig hopp i hytteutleie hos Statskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog stengte hyttene sine i midten av mars for å understøtte myndighetenes håndtering av korona-situasjonen. Stengte dører ble regelen helt fram til juni. Da gikk interessen i taket.

Til tross for at hyttene var stengt en femtedel av året, ble resultatet rekordhøyt med en økning på nær 15 prosent, året sett under ett. Totalt har Statskog registrert rett i underkant av 8 000 overnattingsdøgn på utleiehyttene. I tillegg kommer oppholdene på de over 130 åpne buene som folk kan benytte gratis.

Bustadmoen Grane Nordland
Etter drøyt to måneder med stengte dører eksploderte interessen og ga rekordår for Statskogs enkle utleiehytter. Foto: Lars Lorentzen - Statskog