Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Mer bruk av tre i byene: Valle Wood

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad besøker Valle Wood fredag 9. juli. Valle Wood i Oslo er Norges største kontorbygg i massivtre. Det er det første store trebygget i Oslo på over hundre år, og det er et godt eksempel på hva som i dag er mulig å bygge i tre. Mer bruk av bygninger i tre i byene kan gi vesentlige bidrag i klima-arbeidet.

Bollestad vil få omvisning og orientering av Jørgen Tycho fra bedriften Oslotre, som stod for treprosjektering og leveranse til dette bygget. 

Tid: fredag 9. juli kl 10.00 
Sted: Valle Wood, Innspurten, 0663 Oslo.

Kontakt for Oslotre: Jørgen Tycho. Tlf 93 23 32 11

Kontakt for landbruks- og matministeren:
Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11

Noen stikkord om mer bruk av tre i byene:

  • Byggsektoren står i dag for om lag 40 prosent av det globale energiforbruket og om lag 30 prosent av de globale klimagassutslippene.
  • Skog i vekst tar opp store mengder CO2. Treprodukter er tradisjonelt en viktig del av norsk byggsektor og bidrar både til karbonlagring gjennom virkets levetid og som erstatning for mer klimabelastende byggeråstoff.
  • Ved å endre byggenes bæresystem til en trekonstruksjon i forhold til stål/betongbygg, kan en oppnå stor reduksjon i CO2-utslippene.
  • Gjennom 100 år hadde vi et forbud mot å bygge høyhus i tre, hovedsakelig av branntekniske årsaker. Dette forbudet, og annet regelverk er nå endret i tråd med ny kunnskap og nye løsninger.
  • I den nye klimameldingen "Klimaplan 2021-2030" har regjeringen foreslått en rekke tiltak for å øke CO2-opptaket i skog. De aktuelle skogtiltakene kan bidra til et økt opptak i skog på 6,5-8 mill. tonn CO2 i året mot slutten av dette hundreåret. Dette tilsvarer omtrent dagens utslipp fra norsk veitrafikk.
  • Regjeringen har nylig lansert en strategi for sirkulærøkonomi. Skogbruk og trebygging er sirkulærøkonomi i praksis. Effektiv bruk av fornybare ressurser som tre i tråd med regjeringens bioøkonomistrategi vil derfor spille en viktig rolle i utviklingen av en sirkulær økonomi i Norge.