Historisk arkiv

Næringsklynger på internasjonalt toppnivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den maritime klyngen i Møre og Romsdal og olje- og gassklyngen i Agder har fått status som Global Centres of Expertise (GCE). Disse blir Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå.

Fra venstre: Rita Schage, Innovasjon Norge Agder, Finn Kristian Aamodt, administrerende direktør Innovasjon Norge, Anne Grete Ellingsen, leder for NODE, Arvid Hallén, administrerende direktør Norges Forskningsråd, Per Erik Dalen er administrerende direktør i den maritime klyngen Møre og Romsdal, Erik Haugane i Siva, Bodil Palma Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal og næringsminister Monica Mæland. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge.

Det var næringsminister Monica Mæland som offentliggjorde navnene på de nye klyngene onsdag 18. juni.

- Sterke og internasjonale næringsklynger er med på å gjøre Norge til Europas mest innovative land, sier næringsministeren.

Tittelen GCE er forbeholdt næringsklynger som er verdensledende på sitt område.

Klyngeprogrammene er en svært viktig del av næringspolitikken i Norge, og eies av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva.

Les mer på Innovasjon Norge sine nettsider.  

En kort beskrivelse av de forskjellige klyngeprogrammene:

Arena: Klynger med nyetablerte og/eller umodne samarbeidsinitiativ, men med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling basert på samarbeid. Selve klyngen kan være relativt liten og primært ha en regional posisjon, eller være større og ha en nasjonal posisjon.

NCE: Klynger med en etablert organisasjon med velutviklede tjenester, partnere med erfaringer og oppnådde resultater fra samarbeidsprosjekter, veletablert nasjonal posisjon og videre vekstpotensial.

GCE: Klynger med en velfungerende klyngeorganisasjon, en kritisk masse med partnere med høy interaksjon på et bredt strategisk aksjonsområde, forankret i et velfungerende innovasjonssystem, og med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.