Historisk arkiv

Større åpenhet om eiere i aksjeselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En elektronisk aksjeeierbok i Altinn kan gi større åpenhet rundt eierforhold.

Åpenhet rundt eierforhold i selskaper er viktig. Det bidrar til debatter rundt eierskap og økonomiske og demokratiske forhold.

Aksjeeierboken er en viktig kilde tileierinformasjon. Den er offentlig. Aksjeeierboken er imidlertid ikke så lett tilgjengelig, ettersom du må kontakte selskapet for å få innsyn.

Stortinget har bedt regjeringen om å etablere en offentlig løsning med informasjon om eierskap i  aksjeselskaper. Målet er å sikre åpenhet rundt hvem som er eiere.

Som et ledd i oppfølgingen, har Brønnøysundregistrene utarbeidet rapporten Elektronisk aksjeeierbok i Altinn.

Rapporten er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Les rapporten her.

Vedlegg 1: Personkonsekvenser

Vedlegg 2: Aksjeeierbok

Vedlegg 3: Oppdragsbrev til Brønnøysundregistrene