Historisk arkiv

Ber om innspill til ny stortingsmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Næringsminister Monica Mæland
Næringsminister Monica Mæland Foto: Håkon Jacobsen

– Gjennom meldingen ønsker vi å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. Vi planlegger å legge frem denne meldingen våren 2018, sier næringsminister Monica Mæland.

Målet er å effektivisere anskaffelsesprosessene. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas.

– Vi er i en tidlig fase i arbeidet og har ikke tatt stilling til hva meldingen konkret vil omtale, men sentrale elementer vil være bedre organisering av anskaffelsesprosessene, økt digitalisering, innovasjon, økt kompetanse og profesjonalisering, sier Mæland.

Departementet ønsker en god dialog med relevante aktører i dette arbeidet. Vi inviterer derfor alle som ønsker det til å gi skriftlige innspill til arbeidet.

Følgende spørsmål kan være et utgangspunkt for innspill:

  • Hva er etter deres oppfatning de viktigste utfordringene som stortingsmeldingen bør adressere?
  • Hvilke tiltak kan bidra til å bedre situasjonen?
  • Har dere eksempler på god praksis som andre kan dra nytte av?

Innspill kan sendes departementet fortløpende til postmottak@nfd.dep.no og med emnefeltet "innspill stortingsmelding om offentlige anskaffelser". Innspillene bør helst være sendt innen 29. april 2017. De vil bli offentliggjort på departementets hjemmesider.