Historisk arkiv

Nyheter

Evaluering av mineralloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget som skal evaluere mineralloven har sitt første møte i dag. Utvalget ledes av professor Ernst Nordtveit ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har satt ned utvalget som skal være ferdig med  evalueringsrapporten før 1. desember 2018.

- Samfunnet trenger mineraler. Mineralloven er et av de viktigste virkemidlene for å legge til rette for at samfunnets behov for mineraler kan dekkes på en bærekraftig måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I Jeløya-erklæringen har regjeringen slått fast at vi har en positiv holdning til mineralutvinning og vil legge til rette for stabile rammebetingelser for næringen. Evalueringen er et viktig tiltak for å sikre dette.

- Vi må sørge for at loven er et godt redskap for en god og bærekraftig ressursforvaltning til beste for samfunnet, verdiskapingen og fremtidige arbeidsplasser. Derfor ser jeg frem til rådene fra dette meget kompetente utvalget, sier Isaksen.

Mineralloven trådte i kraft 1.1.2010. Loven regulerer leting, undersøkelser og utvinning av metaller og mineraler. I løpet av årene loven har fått virke har vi sanket erfaringer med hvordan loven fungerer. På flere områder er det nødvendig å vurdere om loven med forskrifter kan forbedres.

Utvalget består av:

  • Ernst Nordtveit, professor i rettsvitenskap ved UiB
  • Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen ved UiS
  • Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved institutt for eiendom og juss ved NMBU
  • Knut Einar Rosendahl, professor ved handelshøyskolen ved NMBU