Historisk arkiv

Nordiske bedrifter kan spare 250 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det skal bli lettere for nordiske små og mellomstore bedrifter å utveksle økonomiske data på tvers av landegrensene. Det gir bedriftene mulighet til å spare inntil 250 milliarder kroner i året fra og med 2027.

-Gjennom forenkling og digitalisering får vi en unik mulighet til å øke det nordiske næringssamarbeidet og til å styrke innovasjonen på tvers av de nordiske landene.  At hele Norden er med betyr at vi får et større marked for vårt næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

De nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government 3.0 i Stockholm denne uken. Projektet er toårig og vil skape en digital og transparent nordisk region der små og mellomstore nordiske bedrifter kan utveksle regnskapsdata på en sikker måte. Dette gjelder utveksling mellom bedrifter, og mellom bedrifter og myndigheter. Datautvekslingen skal skje på tvers av de nordiske landene.

I følge nye beregninger fra Ernst&Young kan den potensielle verdien av å dele data på denne måten, bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027 for hele Norden.

Nordic Innovation, en institusjon i Oslo under Nordisk ministerråd, bidrar med 28,5 millioner kroner til Nordic Smart Government 3.0. Prosjektet pågår ut april 2020 og skal implementeres etter det.