Historisk arkiv

20 millioner til forskning på de økonomiske konsekvensene av korona

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ber Forskningsrådet lyse ut 20 millioner kroner til forskning på økonomiske perspektiver knyttet til korona-krisen.

– Norsk næringsliv står nå i en ekstremt vanskelig situasjon, og vi trenger kunnskap både om den pågående situasjonen og hvordan vi skal møte lignende situasjoner i fremtiden. Forskningen kan gi oss mer kunnskap om de økonomiske konsekvensene av krisen. Vi ber derfor Forskningsrådet om å samle inn denne verdifull kunnskapen så raskt som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Spredningen av koronaviruset påvirker samfunns-, arbeids- og næringslivet som får betydelige konsekvenser for norsk økonomi på kort og lang sikt. Norge som har en åpen og internasjonal orientert økonomi ser allerede betydelig effekt på blant annet oljepris, reisemønstre, forbrukeratferd og leveransekjeder. Disse midlene skal bidra til å belyse de økonomiske effektene gjennom forskning.

– Situasjonen som vi nå står i er en mulighet til å følge betydelige, raske og uforutsigbare endringer for nærings-, arbeids- og samfunnsliv ved bruk av forskningsmetodikk. Sanntidsforskning, altså statistikk, analyser og monitorering, men også kvalitative undersøkelser, vil gi oss nødvendig kunnskap til å håndtere den situasjonen vi står i nå og hvordan man skal møte lignende hendelser i fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Les mer:

Budsjettrammen for forskning på økonomiske perspektiver vil være 20 millioner. Det legges opp til en rask utlysning med kort frist for skisser. Konkret informasjon om videre prosess for dette vil komme så snart det er klart. Tidligere har det blitt kjent at Forskningsrådet får tilført 250 millioner kroner ekstra som skal brukes til innovasjonsprosjekter i næringslivet.