Historisk arkiv

Tilskuddsordning for pakkereisearrangørene på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Tilskuddsordningen som skal hjelpe pakkereisearrangørene å betale forbrukerne tilbake, er nå godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Stortinget har vedtatt at hver arrangør kan få 80 prosent av refusjonene i lån og tilskudd til sammen. Tilskuddsrammen er 500 millioner kroner, og vil dekke opp til 20 prosent av refusjonene som skal betales til forbrukerne for reiser som er avlyst på grunn av covid-19, og som skulle ha startet opp mellom den 14. mars og den 14. juni.

- Pakkereisearrangørene sliter med den verdensomspennende koronapandemien. Hele reiselivsnæringen rammes av at store deler av markedet er borte og reisevirksomheten er redusert dramatisk. Pakkereisearrangørene kan nå få tilskudd og lån, slik at de kan betale kundene tilbake. Vi tror at dette kan hjelpe flere pakkereisearrangører å overleve krisen, og å unngå konkurs, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Både lån og tilskudd søkes via Innovasjon Norges søknadsportal, som har vært åpen for lånesøknader siden begynnelsen av juni. Pakkereisearrangørene sender inn én søknad, og kan få både tilskudd og lån på grunnlag av søknaden. Pengene vil bli utbetalt fortløpende fra Innovasjon Norge, som allerede har mottatt mange søknader.

- Når pakkereisearrangørene får pengene overført, må de betale kundene tilbake innen 14 dager. Derfor vil dette også hjelpe forbrukerne, sier Nybø.

Hele budsjettet på 500 millioner kroner som Stortinget har vedtatt, vil bli fordelt til pakkereisearrangørene. Først får alle 20 prosent av refusjonene, så deler vi ut resten når vi ser hvor mange som søker, og hvor mye som er igjen av tilskuddet.

Søknadsfristen for låneordningen er forlenget til 30. juni 2020, men desto raskere pakkereisearrangøren søker, desto raskere får de pengene utbetalt.

Departementet oppfordrer pakkereisearrangørene om å sende inn søknader til Innovasjon Norge  så raskt som mulig.

Hva er tilskudds –  og låneordningen for pakkereisearrangørene?

  • Stortinget har vedtatt en låneordning og en tilskuddsordning for pakkereisearrangørene som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe pakkereisearrangørene å betale kundene tilbake.

  • Låneordningen er på 1,5 milliarder kroner, og tilskuddsordningen på 0,5 milliarder kroner, og skal til sammen dekke opp til 80 prosent av totale refusjoner i perioden.
  • Hver pakkereisearrangør vil kunne motta tilskudd og lån på til sammen 80 prosent av totale refusjoner, for reiser som skulle funnet sted mellom den 14. mars til 14. juni, hvis de er innenfor kriteriene for ordningene.
  • Arrangørene har rett til 20 prosent av refusjonene i tilskudd, og så er det mulig å søke om resten i lån, helt opp til 80 prosent av refusjonene.
  • I første runde får alle som søker 20 prosent av refusjonene i tilskudd, og når vi vet hvor mange som søker, og hvor mye de har søkt om, så deler vi ut resten etter sommeren. Hele budsjettet for tilskuddsordningen skal fordeles via ordningen.
  • Ingen virksomheter kan få mer enn 8 millioner kroner (800 000 Euro) i tilskudd, dette er en grense i statsstøtteregelverket. Regelverket stiller flere krav, blant annet må virksomheten som skal motta støtte, dokumentere at de hadde en viss soliditet per 31.12.2019.