Historisk arkiv

Forlenger søknadsfristen for arrangementsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen forlenger søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til 20. mai.

– Vi ble gjort oppmerksom på at noen aktører ikke rakk den opprinnelige fristen. Dette er verdifulle arrangementer som skaper aktivitet både regionalt og for hele landet. Derfor forlenger vi nå fristen til 20. mai, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Ordningens formål har vært å gi støtte til store publikumsåpne arrangementer med nasjonal og regional verdi som ikke har kunne gjennomføre sine arrangementer grunnet smittevernregler.

Rakk ikke å søke

Første utlysningsperiode for den midlertidige støtteordningen hadde søknadsfrist 1. februar 2021 for perioden 5.mars til 31. desember 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har blitt gjort oppmerksom på at noen aktører ikke rakk denne fristen. Det åpnes derfor på nytt for søknader med en forlenget frist 20. mai 2021.

Søknader sendes inn på Innovasjon Norges nettsider

Støtteordning også for 2021

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer vil også gjelde i 2021. Ordningen er forlenget med 6 måneder til 30 juni. I denne andre runden er følgende endringer gjort:

  • Grensen for antall personer arrangementet er planlagt for er satt ned fra 350 til 200 personer
  • Arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021
  • Nedskalering av arrangementer til under 200 personer kan ikke motta støtte

Søknadsfristen for den andre søknadsperioden, 1.januar til 30.juni 2021, er ikke satt.