Historisk arkiv

Nils Gunnar Kvamstø blir ny direktør for Havforskningsinstituttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nils Gunnar Kvamstø (57) er utnevnt av Kongen i statsråd til direktør for Havforskningsinstituttet for en periode på seks år. Perioden kan forlenges én gang.

– Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter i arbeidet med å sikre en god og framtidsrettet forvaltning av våre hav og kystområder. Med Nils Gunnar Kvamstø får vi en havforskningsdirektør som vil bidra til å utvikle instituttet videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Nils Gunnar Kvamstø er 57 år gammel. Kvamstø er utdannet cand. scient. og dr. scient. fra Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt. Han er i dag professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen, der han legger til rette for og initierer tverrfaglig marin forskning, og utvikler samarbeid innen forskning, formidling og utdanning med det marine aktørlandskapet både regionalt og nasjonalt. I perioden fra 2001 til 2019 var Kvamstø instituttleder ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. 

Nils Gunnar Kvamstø tiltrer stillingen fra det tidspunktet Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.