Historisk arkiv

Norsk design- og arkitektursenter opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk design- og arkitektursenter er nå på plass. Den nye stiftelsen skal jobbe for mer innovasjon og nytenking i næringslivet og samfunnet ellers.

– Jeg er glad for at stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter nå er på plass. Den nye organisasjonen vil gi flere muligheter for norsk design og arkitektur, og få fram nyskapende løsninger på enda flere områder, sier næringsminister Monica Mæland.

Norsk design- og arkitektursenter er en sammenslåing av Norsk Designråd og Norsk Form. Sammenslåingen ble varslet i statsbudsjettet for 2013.

– Jeg vil spesielt takke de ansatte som har vært med på peke ut muligheter for nye aktiviteter og måter å løse ting på. Sterke fagmiljøer er en forutsetning for at den nye organisasjonen får gjennomslagskraft, sier Mæland.

Norsk design- og arkitektursenter skal fremme bruk av design og arkitektur i utviklingen av omgivelser, produkter og tjenester. Stiftelsen skal stimulere til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Organisasjonen ble formelt stiftet 1. mai. Nå starter neste fase, hvor blant annet ansettelse av daglig leder vil stå sentralt.