Historisk arkiv

- Flere må tørre å satse!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Norge må omstille seg for å være rustet for fremtiden. Vi trenger flere gode gründere til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter. En vanlig utfordring for gründere er tilgang på penger i de tidlige fasene. Vi må legge til rette for at de kan videreutvikle sine ideer. For fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å satse, sier næringsminister Monica Mæland.

Hva: Innspillsmøte til regjeringens gründerplan
Når: Onsdag 24. juni kl 10:00-13:00
Hvor: Nyskapingsparken, Thormøhlensgate 51, Bergen

I løpet av 2015 skal regjeringen legge frem en gründerplan. Næringsminister Monica Mæland og statssekretær Dilek Ayhan samler gründere, kapitalaktører, kommersialiseringsaktører og representanter fra offentlige investeringstjenester for å få innspill. 

- Ofte er det gjennom nyetablerte og raskt voksende bedrifter at nye ideer og produkter kommer inn i markedet. Derfor er det avgjørende at Norge er et godt land å starte og utvikle ny virksomhet i, sier næringsministeren.

Det første møtet holdes i Bergen. Det vil også bli arrangert innspillsmøter i Oslo og Hamar på senere tidspunkt.

Næringsministeren oppfordrer de som ikke kan delta på et møtet til å sende inn skriftlige innspill til Nærings- og fiskeridepartementet ved postmottak@nfd.dep.no. Disse innspillene vil være offentlige.