Forsida

Historisk arkiv

Oppdatert versjon

Microsoft bygger datasentre i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

IT-kjempen Microsoft annonserte i dag at de etablerer to nye datasentre i Norge, samtidig som de inngår en viktig kundeavtale med Equinor om levering av datasentertjenester.

Selskapet offentliggjorde i dag at de nye sentrene skal ligge i Stavanger-regionen og i Oslo.

- Datasentre er en veldig spennende næring som kan bidra med nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. Derfor er jeg veldig glad for at Microsoft, som en av de første virkelig store IT-motorene i verden, velger Norge for sine nye datasentre. Det viser at vi for alvor har begynt å markere oss som en viktig datasenternasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fra før har blant andre IBM et skydatasenter i Norge.

Det produseres bare større og større mengder data, og data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs for næringsliv og samfunn fremover. Både private og offentlige virksomheter setter i økende grad ut sine databehandlings- og lagringsbehov til eksterne bedrifter. Dette gir fleksibilitet og stordriftsfordeler for virksomhetene selv, samtidig som det bidrar til økonomiske muligheter for datasenternæringen.

- Norge har gode forutsetninger for å bli en stor datasenternasjon. Vi har naturgitte fortrinn som rimelig og leveringssikker fornybar kraft, et stabilt og kaldt klima, i tillegg til en kompetent arbeidsstyrke og konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet, sier næringsministeren.

I februar i år la regjeringen frem strategien «Norge som datasenternasjon», som beskriver hvordan Norge skal bli et attraktivt land for datasentre og databasert næringsliv. Blant tiltakene var å fjerne den såkalte «maskinskatten» og penger for å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet.

Les mer hos Microsoft Norge her