Historisk arkiv

Disse ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner innen forsyningssikkerhet får barnehage- og skoletilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har avklart hvilket personell med viktige roller i kritiske samfunnsfunksjoner innenfor matvareforsyningen og drivstofforsyningen som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn.

- Det er viktig at ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får utført jobben sin fremover. Dette er  blant annet folk som skal sørge for at det er mat og nødvendige varer  i butikkene. Vi må legge til rette for at disse personene får utført sine oppgaver. Det handler om nødvendig forsyningssikkerhet, sier næringsminister Iselin Nybø. 
 
Departementet har gjort en vurdering av hvilket personell innenfor drivstofforsyningen og matvareforsyningen som kan anses som samfunnskritiske, og som dermed vil få tilbud om barnehage og barneskole for sine barn. 
 
Listen er ikke uttømmende. Det er kun kritisk personell tilbudet skal gjelde for. De aktuelle virksomhetene må avklar hvem dette gjelder for, og utøve skjønn i sin vurdering. Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Og personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen skal ikke brukes til barnevakt. 
 

Kritisk personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten. Dette omfatter personell som:

 
- sjåfører, 
- lagerarbeidere, 
- ansatte ved distribunaler og lagre, 
- ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, 
- ansatte i sentrale administrative funksjoner, 
- ansatte i fôrindustrien,
- personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
- veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
- ansatte i næringsmiddelindustrien 
- butikk- og bensinstasjonsansatte 
 
 
Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om at kommunene får beskjed om dette i brev 14. mars 2020. 

Kommunene må så gjøre sine vurderinger for hvordan de skal organisere dette praktisk i samarbeid med skolene. Hver enkeltvirksomhet må også gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og praktisere ordningen med nøkternhet. Det er også sånn at hvis en forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Og personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen skal ikke brukes til barnevakt.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

 
- Nok mat til alle

Nærings- og fiskeridepartementet får flere henvendelser om matvareforsyningen etter at regjeringen torsdag 12. mars gikk ut med nye, omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset. Næringsministeren har ansvaret for matvareforsyningen i Norge, og ber publikum om å fortsette å handle som normalt. 

– Selv om noen kan oppleve tomme butikkhyller nå, så er det nok mat og andre dagligvarer til alle. Det vil komme etterforsyninger fortløpende, sier Nybø. 
 
Hun oppfordrer nordmenn til å bruke den gode dugnadsånden også på butikken i dagene og ukene fremover:
- Vi må ha solidaritet med dem som ikke har mulighet til å handle midt på dagen og i store kvanta. Fortsetter vi å hamstre, kan dette gå utover de svakeste i samfunnet. Hvis alle handler som vanlig, går dette veldig bra, sier Nybø, som også minner om uheldig smittespredning som følge av lange køer i butikkene.