Historisk arkiv

Lyser ut 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling i bedriftene et halvt år før planen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

På grunn av koronakrisen kan bedrifter å søke Forskningsrådet om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Dette vil gjøre det mulig for bedriftene å opprettholde og utvide arbeidet med forskning og utvikling, slik at de skal komme igjennom krisen og være i posisjon til å gripe mulighetene som kommer i perioden etter.

Nå er det mulig for bedrifter å søke om totalt 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling.. På grunn av koronakrisen gjøres dette et halvt år før planen, og de første prosjektene vil få svar på søknadene sine før sommeren. Erfaringene fra den forrige store økonomiske krisen i 2008 viser at det er et særlig behov for å støtte bedriftenes arbeid med forskning og utvikling når økonomien svikter.

- Forskning og utvikling har aldri vært så viktig som nå, og vi må fortsette å satse på bedriftene som skal skape morgendagens arbeidsliv. Regjeringen ønsker at bedriftenes arbeid med forskning og utvikling ikke stopper opp på grunn av den sitasjonen vi er i nå. Derfor er jeg veldig glad for at Forskningsrådet nå løpende tar imot søknader og vil tildele flere ganger gjennom 2020, sier næringsminister Iselin Nybø.

Øke konkurransekraften

Pengene som nå lyses ut skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Innovasjonsprosjekter skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, for eksempel gjennom deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

- Etter koronakrisen vil Norge og verden for øvrig stå overfor en økonomisk utfordring av ukjente dimensjoner. Mange bedrifter vil slite tungt. Samtidig åpner det seg gode muligheter for de som har investert i forskning og utvikling sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, geografisk og bransjemessig. Vi ønsker søknader innenfor alle fagområder, teknologier, problemområder, markeder og fra bedrifter av alle størrelser.

Du kan søke på ordningen her.