Historisk arkiv

Ny kompensasjonsordning for fiskeflåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den nye ordningen for CO2-kompensasjon for fiskeflåten er klar. De første utbetalingene kan komme i løpet av våren.

– Ordningen kan sees på som håndsrekning for fiskeflåten i en overgangsperiode, på veien mot mer utslipps- og klimavennlig teknologi i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Full CO2-avgift fra 2020

Fiskeflåten har i mange år hatt redusert sats for CO2-avgiften. Fra 1. januar 2020 ble det innført full CO2-avgift for fiskeflåten. For å lette omstillingen er det innført en kompensasjonsordning for fiskeflåten. Nå er detaljene i ordningen klare.

Garantikassen for fiskere vil adminstrere ordningen, og det tas sikte på at de første utbetalingene vil skje i løpet av våren 2021.

Tre grupper

Kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper, som vil bestå av henholdsvis kystflåten, havflåten og kystrekeflåten.

– Jeg tror løsningen med tre grupper vil gi gode incentiver til å drive mer klimavennlig.  De mest energieffektive i hver av de tre fartøygruppe har en god mulighet til å komme bedre ut enn med den gamle refusjonsordningen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Skal trappes ned

Kompensasjonsordningen innebærer en ny innretning ved at den ikke lenger knyttes til forbrukt drivstoff. Den vil i stedet være basert på nivået på fartøyets førstehåndsverdi i den gruppen fartøyet tilhører og da begrenset til verdien som stammer fra fangst tatt i nære farvann.

Det er foreslått en bevilgning på 255 millioner kroner for ordningen i 2021 som skal dekke kompensasjon for CO2-avgift innbetalt i 2020. Ordningen skal trappes ned med 51 millioner kroner årlig i en femårsperiode.