Historisk arkiv

Nye regler om frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Loven trer i kraft i dag.

- Den nye loven vil gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. Loven er basert på innspill fra en rekke aktører som gir uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Loven innebærer at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2020 for de fleste regnskapspliktige. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og regnskapspliktige samvirkeforetak i 2020.

- Loven vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Stortinget har fra før vedtatt en midlertidig lov som blant annet for økt bruk av digitale møter (se loven her). Det viderefører forskrifter til koronaloven og innebærer at unntakene skal gjelde frem til 31. oktober.

- Utsettelsen av fristene som trer i kraft i dag, kombinert med muligheten for digitale møter, vil lette bedriftenes hverdag i en vanskelig tid, sier Nybø.