Historisk arkiv

Nybø: - Start forberedelsene før jul

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer alle bedrifter som planlegger å søke kompensasjon i januar til å starte forberedelsene før jul. Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor blir oppfordret til å skaffe seg det. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

– Søknadsløsningen vil åpne i midten av januar, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det i januar. Jeg anbefaler bedriftene å starte forberedelsene allerede nå. Da vil det gå fortere å få pengene utbetalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Mer informasjon om hvilke forberedelser og nødvendig dokumentasjon bedriftene bør ha klart før jul, vil komme på kompensasjonsordningen.no  fortløpende i begynnelsen av desember.

Nye tiltak for å lette situasjonen for bedriftene

For å gjøre situasjonen enklere for bedriftene i mellomtiden har regjeringen:

– Lånegarantiordningen betyr at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor akutt likviditetskrise. Så langt i år er det gitt garantier til over 3700 bedrifter, flesteparten av dem småbedrifter, og til en verdi av nesten 11 milliarder kroner. Men regjeringen har satt av 50 milliarder kroner til dette, så vi har fortsatt mye å gå på, sier Nybø. 

Videre arbeid i Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene jobber nå for fullt med å få på plass kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall.

– Ordningen skal kontrollere søknadene før pengene blir utbetalt, og det er revisorene og regnskapsførerne som kvalitetssikrer søknadene. Dette gjør vi for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll, sier Nybø.

Hun viser til at Skatteetatens kompensasjonsordning fra april i år ble satt opp på svært kort tid, og var kun ment for å vare noen få måneder. Den nye ordningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene vil bli presentert på kompensasjonsordningen.no og ligne mye på den gamle, og bedrifter, revisorer og regnskapsfører vil kjenne seg igjen. Forskriften vil i stor grad være lik den gamle, men med noen justeringer.

– Nå gjør vi et grundigere stykke arbeid, slik at vi kan bruke ordningen på nytt dersom det blir nødvendig, sier næringsministeren.

Robust og digitalisert ordning

Regjeringen har siden august arbeidet med en ny løsning for kompensasjonsordningen.

– Vi har lært fra arbeidet med den forrige løsningen, og tar med oss dette videre. Nå jobbes det på spreng for å få på plass en robust og digitalisert løsning. Vi ønsker en høy grad av automatikk i saksbehandlingen, slik at støtte kan utbetales så snart som mulig og slik at systemet kan håndtere et stort antall søkere på en trygg og effektiv måte, sier Nybø.

– Norge ligger langt fremme sammenlignet med mange land når det gjelder digitaliserte og automatiserte løsninger. Jeg har stor tiltro til at Brønnøysundregistrene vil levere en robust løsning i januar, sier hun.

– Brønnøysundregistrene har et godt samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet om å utvikle søknadsskjema i Altinn, og arbeider tett med Regnskap Norge og Revisorforeningen om hvilke krav som skal stilles til søkerne. Målet er å utvikle en robust digital søknads- og saksbehandlingsløsning. Løsningen skal være brukervennlig for bedriftene, hjelpe deres kapitalbehov, samtidig som håndteringen skal være så effektiv som mulig for myndighetene, sier næringsministeren.