Historisk arkiv

Forenklinger i dokumentasjonskrav og utvidet avdragsfrihet under lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet klargjør lønnsomhetsvilkåret i lånegarantiordningen og utvider muligheten til å gi avdragsfrihet på garanterte lån til tre år.

– Mange bedrifter som normalt ville vært lønnsomme, opplever en akutt likviditetsmangel som følge av koronapandemien. Vi klargjør nå at bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 kan anses som lønnsomme. Det gjør det lettere for bankene å dokumentere at lovens vilkår om lønnsomhet er oppfylt og bør kunne føre til at flere bedrifter får lån. For øvrig vil jeg vil understreke at lønnsomhetsvilkåret vil være oppfylt så lenge bankene gjør gode kredittvurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Det åpnes også for at bankene kan gi avdragsfrihet i opptil tre år både for lån som allerede er innvilget og for nye lån.

– For å gi bankene mer fleksibilitet innførte vi nylig utvidet løpetid på inntil seks år, og nå gir vi bankene mulighet til å gi lånekunder avdragsfrihet på opptil tre år. Lengre avdragsfri periode og lengre løpetid kan være god hjelp for bedrifter som er rammet av koronapandemien. Dette er noe næringslivet selv har etterspurt, og vi mener dette vil gi bankene mer fleksibilitet når de gjør sine kredittvurderinger, sier Sanner.

Lånegarantiordningen innebærer at staten dekker 90 prosent av bankenes eventuelle tap på garanterte lån, og innebærer en betydelig risikoavlastning for bankene. Det er bankene selv som vurderer lånesøknader og avgjør hvilke bedrifter som får innvilget lån under ordningen.

– Det er krevende for bankene å dokumentere sine vurderinger av om en bedrift antas å være lønnsom under normale markedsforhold når forholdene er så lite normale som nå. Dagens forskriftsendring skal gi en enklere og mer effektiv behandling av lånesøknader i en del saker, kanskje særlig for de som nå har behov for korte lån i påvente av utbetaling fra kompensasjonsordningen. Vi forlenger også ordningen med utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift til 28. februar 2021. Samlet vil disse to tiltakene styrke bedriftenes likviditetssituasjon, avslutter finansministeren.

Les endringsforskriften