Historisk arkiv

Eksportfinansiering Norge er klar for å bistå næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

GIEK og Eksportkreditt Norge er historie. Nå er det Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bedriftene skal kontakte om statlig eksportfinansiering.

GIEK og Eksportkreditt Norge har i dag, den 1. juli 2021, blitt slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Virksomheten skal i hovedsak forvalte statlige låne- og garantiordninger for eksport og får en viktig rolle i regjeringens eksportarbeid.

– Vi har nå samlet eksportfinansieringstilbudet i én organisasjon, for at det skal bli mer tilgjengelig og enklere for næringslivet. Eksportfinansiering er viktig for små og store bedrifter over hele landet og at jeg er glad for at denne styrkingen nå er et faktum, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift, med formål om effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Selskapet skal forvalte det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet og blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Viderefører tilbudet

Tilbudet og ordningene som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for videreføres i Eksfin. Gjennom eksportfinansieringsordningene gis det finansiering til kjøpere av norske eksportvarer. Ordningene er til for store og små eksportører i alle næringer over hele landet. I tillegg overtar Eksfin ordninger som ikke har krav om eksport og midlertidige ordninger opprettet i forbindelse med koronapandemien.

Tone Lunde Bakker begynner som administrerende direktør i Eksfin 1. august 2021.

– Eksfin skal nå ut til både de som kjenner eksportfinansiering godt og til bedrifter som ikke har brukt eksportfinansiering tidligere. I tillegg til at vi skal være mer synlige og tilgjengelige oppfordrer jeg alle bedrifter og næringer over hele landet til å ta kontakt, slik at vi kan få frem nye eksportmuligheter, sier Lunde Bakker.

 

Permanent styre på plass

Sammenslåingen er en oppfølging av regjeringens eksporthandlingsplan og gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Målet er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem.

Det har vært et midlertidig styre som har hatt ansvaret for fusjonsprosessen til og med 30. juni 2021. Nå er det nedsatt et permanent styre for Eksfin, som vil ledes av Morten Støver (Nordland) og med Ingelise Arntsen (Vestland), John G. Bernander (Agder), Karin Bing Orgland (Oslo), Lars Erik Grødal (Møre og Romsdal), Leiv Kallestad (Rogaland) og Siri Hatlen (Viken), samt to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.