Historisk arkiv

Dette er nødhjelp til næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Svarinnlegg til bedriftseier Joakim Strand (Aftenposten, 24. april)

I Aftenposten 16. april forteller bedriftseier Joakim Strand om sitt møte med koronakrisen. Stein for stein har han bygget opp en bedrift med personlig lånegaranti, omstillingsvilje og lange arbeidsdager. Det er denne typen stå på-vilje som norsk næringsliv og den norske velferdsstaten er avhengig av. Men i midten av mars ble hverdagen snudd på hodet. Nærmest over natten mistet han mange av kundene. Flertallet av de 35 ansatte er permittert. Strand er kritisk til myndighetenes redningspakke.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette er en fortvilet situasjon for bedriften. Koronaviruset og smitteverntiltakene har medført et dramatisk tilbakeslag for det private næringslivet over store deler av verden. I Norge har aktiviteten i fastlandsøkonomien falt med ca. 14 prosent i løpet av mars, ifølge SSB. Over 400 000 nordmenn står uten arbeid.

De siste ukene har vi fått på plass en rekke tiltak som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen. Kompensasjonsordningen er utviklet i ekspressfart. Det har aldri vært meningen å ha en kompensasjonsordning som er skreddersydd hver enkelt virksomhet i Norge. Ordningen er skreddersydd ekstrem-situasjonen vi er i. Virusutbruddet rammer så godt som alle virksomheter, og da må kompensasjonsordningen treffe bredt og være enkel å administrere.

Kompensasjonsordningen er bare ett av mange krisetiltak. Den enkelte virksomhet får hjelp til å dekke lønnskostnader gjennom NAV. I tillegg får bedriftene skattelettelser, betalingsutsettelser og lånegarantier fra staten. Dette er nødhjelp til næringslivet.

Jeg vil oppfordre alle til å støtte opp om sitt lokale næringsliv. Kanskje det er nå du kan pusse opp badet hjemme?  Kan du handle mer hos din lokale baker? Kan du reparere noe hos din lokale gullsmed? Eller bestille bøker fra en bokhandel? Hver og en av oss bidrar til å holde næringslivet og Norge i gang, slik at flere kan beholde jobbene. Nå er det viktigere enn noen gang.