Historisk arkiv

Energimeldingen - Invitasjon til avsluttende innspillsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien inviterer til et møte hvor sentrale aktører vil gis anledning til å komme med avsluttende innspill til stortingsmeldingen om en helhetlig energipolitikk.

I samarbeidsplattformen har Regjeringen varslet at det skal legges frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk. Det har kommet mange gode innspill til meldingen, både under oppstartsmøtet 3. mars 2014 og i form av skriftlige innspill. Disse er tilgjengelige på våre nettsider.

Arbeidet med stortingsmeldingen går nå inn i en sluttfase. I den forbindelse inviterer olje- og energiministeren til et møte hvor sentrale aktører vil gis anledning til å komme med avsluttende innspill til arbeidet.

Aktørene inviteres til å bidra med korte og konkrete innlegg – maks 5 minutter - for å presentere det de mener er de viktigste innspillene til stortingsmeldingen om en helhetlig energipolitikk. 

Møtet vil finne sted 9.desember fra kl. 09.00-14.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo. Under følger foreløpig program. Møtet er åpent for alle interesserte, men på grunn av begrenset møteromskapasitet ber vi om at det ikke deltar mer enn 2 personer fra hver organisasjon for å sikre bredest mulig deltakelse.

Påmelding sendes til Heidi Lundberg på e-post heidi.lundberg@oed.dep.no innen onsdag 2. desember. Det bes spesifisert om dere ønsker å holde innlegg eller kun delta på møtet. Heidi Lundberg er også tilgjengelig på telefon 22 24 63 01.

Invitasjon med adressater og foreløpig program for møtet kan leses her (pdf).

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen, tlf 906 83 887.