Historisk arkiv

Nyheter

Freiberg åpnet nytt forskningssenter for energieffektivisering i industrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg åpnet mandag HighEff, et nytt forskningssenter for energieffektivisering i industrien. Gjennom utvikling av innovative løsninger og ny teknologi skal senteret bidra til at Norge får verdens mest miljøvennlige industri.

HighEff er et av åtte nye forskningssentre som i 2016 har fått tildelt status som FME - forskningssenter for miljøvennlig energi - av Norges forskningsråd. Sentrene samler de beste norske forskningsmiljøene og næringslivet om å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet. 

- Kunnskapsutvikling og innovasjon på energiområdet er avgjørende for å realisere lavutslippsamfunnet og sikre langsiktig verdiskaping. Regjeringen har store ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Dette er tydelig nedfelt i regjeringsplattformen og et viktig satsingsområde. I 2016 styrket vi derfor satsingen på FME-er med 40 millioner kroner, sier statssekretær Kjell Børge Freiberg (FrP).

Freiberg åpnet FME.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg åpnet det nye FME-et (foto:OED).

Sintef Energi er vertsinstitusjon for HighEff, i tillegg er NTNU, Universitetet i Nordland og Tel-Tek med som forskningspartnere. Senteret har også et stort antall industripartnere fra alle de store sektorene i norsk næringsliv, som metallproduksjon, olje og gass, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien. Med et totalbudsjett på over 400 millioner kroner over senterets planlagte levetid på åtte år, er dette det største av FME-ene. 

- Regjeringen ønsker en sterk satsing på å videreutvikle en konkurransedyktig industri tilpasset lavutslippssamfunnet. Vi har derfor store forventninger til hva HighEff skal få til. Jeg fram til alle de løsningene og teknologiene HighEff og dets partnere vil utvikle og ta i bruk løpet av de neste årene, sier statssekretær Kjell Børge Freiberg (FrP).