Historisk arkiv

Markerte første oljen fra Sverdrup til Mongstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Mandag 21. oktober deltok olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) på markeringen av at den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet er ankommet Mongstad-terminalen i Hordaland.

'
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk se den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet under markeringen på Mongstad i Hordaland 21. oktober 2019. Foto: Peder Qvale/OED

— Dette er en ny milepæl for et fantastisk prosjekt. Den første skipslasten fra Mongstad til markedet vil inneholde olje for en halv milliard kroner. Sverdrup-feltet er en gigant som er ventet å gi staten mer enn 900 milliarder kroner til finansiering av velferdsstaten. At Sverdrup får kraft fra land gjør at produksjonen skjer med lave utslipp, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Fra Mongstad vil olje fra Sverdrup bli transportert på tankskip til markeder over hele verden. Det vil benyttes skip med en kapasitet fra 600.000 fat og opptil 2 millioner fat. Med dagens oljepris tilsvarer dette at hvert skip vil frakte olje for mellom 300 millioner kroner og 1 milliard kroner.

5. oktober startet rettighetshaverne opp produksjon fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Oppstarten av første byggetrinn skjedde over to måneder tidligere enn forventet og flere titalls milliarder kroner under det budsjettet som ble lagt til grunn i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2015.

PUD for første byggetrinn av Sverdrup ble godkjent i 2015 og utbyggingen startet i en periode hvor norsk leverandørindustri hadde utfordringer på grunn av lavt aktivitetsnivå.  Prosjektet har betydd mye for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser i norske leverandørbedrifter. PUD for andre byggetrinn ble godkjent i mai 2019 og bidrar til ytterligere aktivitet i leverandørindustrien i årene framover.

'
Lærling i Equinor, Sander Rath, fikk tappe den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet og overrakt til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på Mongstad i Hordaland 21. oktober 2019. Foto: Peder Qvale/OED

— Det var spesielt gledelig at den første oljen ble tappet av lærlingen Sander Rath. Dette feltet kommer til å ha stor betydning ikke bare for felleskapet og selskapene, men også de som skal jobbe med Sverdrup-feltet i mange tiår fremover. Og ikke minst er de enorme ringvirkningene dette prosjektet gir over hele landet av stor betydning, sier Freiberg.

Les mer: Giganten satt i produksjon 

Bakgrunn:

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra Karmøy. Forekomsten ble påvist i 2010. Havdypet er 110-120 meter. Første byggetrinn inkluderer blant annet et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer og er nå satt i produksjon.

Funnet av Sverdrup ble gjort i et modent område hvor letebrønner hadde gitt skuffende resultater siden 70-tallet. Etter en periode med aktive grep fra myndighetene skjedde det en oppblomstring av leteselskaper tidlig på 2000-tallet. Tilgang på attraktivt leteareal og leterefusjonsordningen bidro til dette. Med nye selskaper, nye ideer og stadig teknologiutvikling ble Sverdrup påvist av Lundin i 2010 og Equinor (da Statoil) i 2011.

Operatøren har anslått reserver på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.), produksjon på 440,000 fat o.e. per dag fra første byggetrinn og platåproduksjon på 660,000 fat o.e. per dag etter at andre byggetrinn er satt i drift i 2022. Feltet er ventet å produsere i 50 år. Oljen transporteres  283 km i rør til Mongstad, hvor den mellomlagres i kaverner og klargjøres for videre transport med skip til markeder over hele verden.

Rettighetshaverne i Sverdrup:
Equinor – operatør (42,6267 pst.), Lundin (20,0000 pst), Petoro (17,3600 pst.), Aker BP (11,5733 pst.) og Total (8,4400 pst.).

Mongstad-terminalen tar imot råolje på skip fra blant annet Gullfaks, Statfjord, Draugen, Norne, Åsgard og Heidrun, og er ilandføringsterminal for oljerørledningene fra Sverdrup, Troll B, Troll C, Fram, Kvitebjørn, Valemon, Gjøa og Vega. Ved Mongstad-terminalen ligger også Mongstad-raffineriet, et kraftvarmeverk og Technology Centre Mongstad (TCM), verdens største senter for testing og forbedring av teknologier for CO2-fangst.