Historisk arkiv

Toppmøte om havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i dag et toppmøte om havvind i Bergen. Formålet var å samle de viktigste aktørene innen industri, interesseorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner for å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge, og hvilke muligheter norske aktører har i havvindmarkedet.

Vindkraft til havs, både bunnfast og flytende, vil kunne bli en viktig fornybar ressurs i mange markeder fremover i utlandet, men også grunnlag for næringsutvikling og energi her hjemme i Norge. Statsminister Solberg og olje- og energiminister Freiberg ba på møtet om innspill til hvordan Norge best kan ivareta mulighetene som finnes for norsk næringsliv i denne industrien.

Havvind er allerede en viktig eksport for Norge på det fornybare området, og det er en teknologi vi har forventninger til. Vi skal stimulere til videre utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt på havvind. Vi vet at teknologi og kraftmarkeder er i endring, og er lydhøre for hvordan vi best går videre i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Ledere fra i alt 30 organisasjoner og selskaper deltok på møtet og ga sine innspill.

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under toppmøtet om havvind i Bergen.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under toppmøtet om havvind i Bergen. Her flankert av Equinor-sjef Eldar Sætre og statssekretær Oluf Ulseth. Foto: Eirin Larsen / SMK

Les statsminister Solbergs innledning under møtet her.

Les olje- og energiminister Freibergs innledning under møtet her.