Historisk arkiv

Konsesjonskraftprisen for 2021 er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Konsesjonskraftprisen for 2021 er fastsatt til 11,4 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2020 som er 11,27 øre per kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2021.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.

Et stort antall kraftkommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært uvanlig lav på rundt 11,63 øre/kWh, som kun er litt over årets konsesjonskraftpris på kr 11,27 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2021 ligger nå i gjennomsnitt i størrelsesorden 19,9 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 11,4 øre/kWh, vil ordningen gi inntekter til kraftkommunene og flere fylkeskommuner neste år.