Historisk arkiv

Elsertifikatordningen: Stoppdato 31. desember 2021 i Sverige står fast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet og det svenske Infrastrukturdepartementet hadde tirsdag 15. juni 2021 et møte i Rådet under elsertifikatsystemet for å avklare stoppdato i Sverige. Stoppdato 31. desember 2021 står fast.

Anlegg som settes i drift i Sverige etter 31. desember 2021 (stoppdato) kvalifiserer ikke for rett til elsertifikater. I avtalen om elsertifikatordningen, som ble undertegnet 18. september 2020, er denne stoppdatoen betinget av at det ved utgangen av mars 2021 var godkjent anlegg med en forventet normalårsproduksjon på minst 46,4 TWh i det norsk-svenske elsertifikatsystemet. Denne betingelsen er oppfylt. Olje- og energidepartementet og Infrastrukturdepartementet er enige om at stoppdato 31. desember 2021 i Sverige står fast.

Denne kunngjøringen oppfyller avtalens artikkel 9 nr. 5 der det heter at "Partene skal senest ved utgangen av september 2021 kommunisere til markedet hvilken stoppdato som skal gjelde i tråd med artikkel 4 nr. 3."

 

Nærmere om avtalen om et felles marked for elsertifikater

Olje- og energiminister Tina Bru og hennes svenske kollega, energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman, signerte 18. september 2020 en avtale om endring av rammene for det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige.

I avtalens artikkel 4 nr. 3 heter det: "Produksjonsanlegg i Norge og Sverige som settes i drift etter 31. desember 2021 (stoppdato) kvalifiserer ikke for rett til elsertifikater." Videre heter det: "Hvis ikke anlegg med en normalårsproduksjon på minst 46,4 TWh elektrisitet er godkjent for rett til elsertifikater i det felles elsertifikatsystemet innen utgangen av mars 2021, skal stoppdatoen flyttes til 31. desember 2023 for anlegg i Sverige. Partene kan i rådet bli enige om en annen stoppdato."

I møtet i Rådet under elsertifikatordningen 15. juni ble det konstatert at anlegg med en forventet normalårsproduksjon på 46,464 TWh var godkjent i det norsk-svenske elsertifikatsystemet ved utgangen av mars 2021. Vilkåret for stoppdato 31. desember 2021 i Sverige er dermed oppfylt.

Det har fra tidligere vært klart at stoppdatoen for elsertifikater i Norge er 31. desember 2021.