Historisk arkiv

Bedre miljøtilstand i Selbusjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i tidligere regulerte vassdrag. Samtidig blir de opprinnelige konsesjonsvilkårene modernisert.

- De grepene vi nå tar gir positive miljøvirkninger uten store krafttap eller tap av regulerbar kraft. Jeg mener vi har funnet en god balanse mellom hensynet til miljø og landskap som er etterlyst av lokale interesser, og hensynet til å opprettholde kraftproduksjonen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I vilkårene for revisjonen er det fastsatt pålegg om minstevannstand i Selbusjøen om sommeren av hensyn til landskapet rundt sjøen, båtferdsel, erosjon og tilkomst til gytebekker og elver. Det er også pålagt slipp av minstevannføring i Hyttfossen nedstrøms Selbusjøen om sommeren. I Dragstsjøen er det pålagt restriksjoner om magasinering store deler av året av hensyn til landskapet. Det er også fastsatt et midlertidig pålegg om slipp av minstevannføring i Dragstelva av hensyn til den sårbare arten elvemusling. Effekten av vannslippet skal undersøkes etter en 10-års periode. Det er samtidig fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning og om en betydelig innbetaling til kulturminnevern i vassdrag.

- Etter 11 år er denne saken omsider avsluttet. Det viser at H/FrP- regjeringens mål om en mer effektiv saksbehandling enn den forrige regjeringen gjør en forskjell, sier olje- og energiminister Tord Lien.