Historisk arkiv

Gunn Wærsted ny styreleder i Petoro AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i dag 13. juni 2014 avholdt generalforsamling i Petoro AS. Petoro AS ivaretar statens
direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel på vegne av staten.

Gunn Wærsted ble på generalforsamlingen valgt som ny styreleder i Petoro AS. Hun har vært
styremedlem i selskapet siden 20. august 2013. Gunn Wærsted er administrerende direktør i
Nordea Bank Norge og medlem av konsernledelsen i Nordea Bank AB.

Gunn Wærsted erstatter Gunnar Berge som har vært styreleder i Petoro siden 2007. Gunnar
Berge har med sin lange politiske erfaring samt brede oljefaglige bakgrunn tilført styret
verdifull kompetanse.

Per-Olaf Hustad ble på generalforsamlingen valgt som nytt styremedlem i Petoro AS. Hustad
har blant annet vært teknisk direktør i A/S Norske Shell og har lang erfaring fra olje- og
gassindustrien.

Styret i Petoro AS har nå følgende sammensetting:

Gunn Wærsted - styreleder
Hilde Myrberg - nestleder
Nils-Henrik M. von der Fehr - medlem
Per Arvid Schøyen - medlem
Per-Olaf Hustad - medlem
Marit Ersdal - representant for de ansatte
Lars Kristian Bjørheim - representant for de ansatte