Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Konsesjon til Tellenes Vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt endelig konsesjon til Tellenes Vindpark DA for bygging av Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner i Rogaland. Kraftverket vil produsere ny fornybar energi tilsvarende årsforbruket til rundt 25000 husstander.

Utbyggingen vil gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon, og er et godt eksempel på Regjeringens satsing på mer fornybar energi frem mot 2020. Jeg har også merket meg at både Sokndal og Lund kommuner er positive til denne vindkraftutbyggingen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tellenes vindkraftverk vil få en installert effekt på inntil 200 MW og samlet årlig kraftproduksjon er anslått til 520 gigawattimer (GWh). NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av Norges Miljøvernforbund og to grunneiere. I klagebehandlingen har departementet blant annet vurdert hensynet til landskap, friluftsliv og dyreliv. Departementet finner at vindkraftanlegget vil ha relativt små konflikter med naturmangfold, og at konfliktnivået knyttet til naturmangfold og uberørt natur ikke er til hinder for at det gis konsesjon til vindkraftverket.