Historisk arkiv

Konsesjon for økt overføring av vann fra Glomma til Rena

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har i dag fått tillatelse til å øke eksisterende overføring av vann fra Glomma til Rena elv fra 55 til 60 kubikkmeter per sekund i kommunene Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot. Overføringen vil øke den årlige kraftproduksjonen i Rendalen kraftverk og Løpet kraftverk med om lag 25 gigawattimer (GWh). Over halvparten av kraften produseres om vinteren når behovet er størst. Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til rundt 1 250 husstander.

- Overføringen fra Glomma til Rena elv vil gi tilgang på mer fornybar og regulerbar kraftproduksjon fra eksisterende utbygginger. Regulerbar kraft gir mulighet til å styrke kraftproduksjonen på en måte som gir bedre forsyningssikkerhet året rundt. Samtidig ønsker regjeringen utbygging av mer fornybar energi. Derfor er prosjekter som dette viktig, sier olje-og energiminister Tord Lien.

Tiltaket medfører ingen nye tekniske inngrep. Brukseierforeningen vil utnytte eksisterende inntak, vannvei, kraftstasjon og ledningsnett. Vannføringen vil øke, og føre til større vannstandsvariasjoner i Rena elv og Lomnessjøen i våte perioder. Det er satt vilkår om at overføringen skal skje på en skånsom måte. Samtidig vil tiltaket føre til økt vannføring i Glomma nedstrøms Høyegga i tørre perioder på grunn av vilkåret om minstevannføring, noe som vil være en positiv følge av den økte overføringen.