Historisk arkiv

Tina Bru er ny olje- og energiminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det ble gjort flere endringer i regjeringen i dag.

'
Tina Bru (H) på Slottsplassen etter at hun ble utnevnt til olje- og energiminister av Kongen i statsråd 24. januar 2020. Foto: SMK

Etter Fremskrittspartiets beslutning om å gå ut av regjeringen, fikk Sylvi Listhaug i dag avskjed i nåde som olje- og energiminister. Ny olje- og energiminister er Tina Bru, stortingsrepresentant fra Høyre. Hun er innvalgt for Rogaland fylke og sitter i Energi- og miljøkomiteen.

'
Tina Bru mottar blomster fra forgjenger Sylvi Listhaug. Foto: '

— Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene som olje- og energiminister. Etter å ha sittet i Energi- og miljøkomiteen i seks år blir det spennende å lede departementet som forvalter våre felles energiressurser. Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring, og jeg bor selv i et fylke som sysselsetter flere tusen mennesker i industrien. Jeg gleder meg også veldig til å jobbe med fornybar energi, som kommer til å spille en viktig rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn, sier den nye statsråden. 

'
Olje- og energiminister Tina Bru hilser på sine nye kollegaer i departementet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Bru har en bachelor i endringsledelse fra BI Stavanger. Hun har hatt flere verv i Unge Høyre og vært folkevalgt for Høyre i bystyret i Stavanger (2007-2012) og i Rogaland fylkesting (2011-2013) før hun ble valgt inn på Stortinget i 2013.

Tina Bru er er gift og har ett barn, og er bosatt i Stavanger.

'
Tina Bru på plass i sitt nye kontor i Olje- og energidepartementet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Regjeringen vil fortsette å styre på Granavolden-plattformen, som ble lagt frem 17. januar 2019.