Historisk arkiv

Langskip:

Godkjenner utbyggingsplan for CO2-lagring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for Northern Lights, som utgjør lagringsdelen av Langskip-prosjektet. De siste avtalene om statsstøtte til selskapene ble signert før helgen.

'
Plan for utbygging, anlegg og drift. Foto: Northern Lights

— Stortinget ga i januar sin tilslutning til Langskip, som er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Prosjektet vil kutte utslipp, samtidig som det legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Målet er at det også bidrar til økt bruk av CO2-fangst og lagring internasjonalt. Med godkjenningen av utbyggingsplanen for lagringsdelen av prosjektet, Northern Lights, er en ny milepæl for Langskip passert, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I Øygarden kommune skal Northern Lights ta i mot fanget CO2 transportert på skip og mellomlagre gassen før den sendes gjennom en rørledning frem til lagringsstedet ute på kontinentalsokkelen. På lagringsstedet pumpes CO2 ned til et tett reservoar 2600 meter under havbunnen for permanent lagring i. Reservoaret ligger i utnyttelsestillatelse 001 i den nordlige delen av Nordsjøen, sørvest for Troll-feltet og øst for Oseberg-feltet.

'
Olje- og energiminister Tina Bru deltok digitalt på markeringen til godkjenningen av utbyggingsplanen og opprettelsen av selskapet Northern Lights JV DA . Foto: Peder Qvale/OED

Olje- og energiminister Tina Bru markerte godkjenningen av utbyggingsplanen og opprettelsen av selskapet Northern Lights JV DA i et digitalt arrangement Møtet kan sees her. 

Rettighetshaver har anslått totale investeringer ved utbyggingsplanen til i underkant av seks mrd. kr. og årlige driftskostnader til om lag 370 mill. kr. Den godkjente planen har en kapasitet til å lagre 1,5 mill. tonn CO2 årlig og en planlagt driftsperiode på 25 år. 

Stortinget godkjente statsstøtte til Langskip i desember, i tråd med regjeringens forslag.

Northern Lights skal bygges og driftes av selskapet Northern Lights JV DA, som Equinor, Norske Shell og Total E&P Norge står bak. Dette forutsetter en deltakeravtale mellom de tre selskapene som skal godkjennes av departementet.

Les statsrådens tale: Northern Lights-lansering.

Lageret planlegges med kapasitet til å lagre mer CO2 enn det som skal fanges gjennom Langskip-prosjektet. Den godkjente utbyggingsplanen omfatter én injeksjonsbrønn. En eventuell ekstra injeksjonsbrønn, samt en eventuell fremtidig fase to for lagringsprosjektet, vil kreve en ny myndighetsgodkjennelse.

'
Foto: Equinor ASA

Northern Lights er i dialog med flere europeiske aktører om mulig bruk av lageret. Et viktig siktemål med regjeringens satsing er å senke kostnaden ved fangst og lagring av CO₂, og at flere prosjekter følger etter Langskip.

— Utsiktene er gode: Northern Lights har allerede inngått intensjonsavtaler med åtte selskaper, og jeg har tro på at flere ønsker å knytte seg til lageret nå som prosjektet er godkjent, sier Tina Bru.

Også innen fangst av CO₂ gir Langskip en ny giv til industriaktører. Heidelberg Cement, som eier Norcem, vurderer nå muligheten for et prosjekt på sementfabrikken på Gotland i Sverige. Det har potensial til å fange nesten fire ganger så mye som prosjektet hos Norcem.

Viktige milepæler er nådd

Etter flere år med forhandlinger ble det i januar inngått tilskuddsavtaler mellom staten og fangstaktørene Norcem og Fortum Oslo Varme. Avtalen med Fortum Oslo Varme er med forbehold om at selskapet får tilstrekkelig finansiering fra EU eller andre kilder.

Avtalen med Northern Lights ble signert 5. mars. Samlet gir avtalene som nå er signert selskapene i hele kjeden fra fangst til lagring sterk drivkraft til å bygge og drive prosjektene på en effektiv måte som bidrar til at Norge og Europa kan nå sine klimamål. For å ha inntekter må fangstselskapene fange CO2 på en effektiv måte og Northern Lights må selge øvrig kapasitet til andre kunder.

— Vi har laget en forretningsmodell der selskapene må lykkes med kommersiell drift for å kunne tjene inn sine egenandeler. Selskapenes arbeid vil derfor støtte regjeringens ambisjoner for Langskip: Å utvikle en kostnadseffektiv løsning for CO2-håndtering som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål, sier Tina Bru.

Byggearbeidet er nå i gang i Øygarden, der mottaksterminalen for CO2 ligger.  Også ved Norcems fabrikk i Brevik er byggearbeidene i gang.

Les også:

Brevet for godkjennelse av plan for utbygging, anlegg og drift

Meld. St. 33 (2019–2020) Langskip - fangst og lagring av CO2