Historisk arkiv

Flere biler – mindre utslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På tross av at trafikken på norske veier har økt med 0,6 prosent fra 2015 til 2016 går klimagassutslippene ned med 3,6 prosent. Det bekrefter at politikken for å skape et mer miljøvennlig trafikkbilde virker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i forrige uke fram foreløpige tall for klimagassutslipp i 2016. Tallene viser en nedgang i klimagassutslipp totalt med en prosent fra 2015. Utslipp i veitrafikk har størst nedgang på 3,6 prosent. Årsaken til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikken skyldes i stor grad innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel. Den samlede innblandingsprosenten har mer enn doblet seg fra 2015 til 2016 til totalt 11 prosent.

Regjeringen har gjennomført flere tiltak som gir reduserte klimagassutslipp. Satsingen gjennom Enova har økt kraftig, og fremover vil Enovas innsats rettes mot å redusere utslippene i transportsektoren og å utvikle nye innovative løsninger som bidrar til mindre klimagassutslipp.

Omfattende avgiftsendringer i miljøvennlig retning har, sammen med bruksfordelene for elbiler og det økte tilbudet av elbiler, bidratt til at salget av elbiler har økt kraftig de siste årene. I 2016 utgjorde salget av nullutslippsbiler 19 prosent av det totale bilsalget. Vi har nå over 100 000 elektriske biler i Norge. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i 2016 ble 93 g/km, det er 7 g/km lavere enn for 2015. 

Se utfyllende statistikk på SSBs hjemmesider