Historisk arkiv

Norsk høringsuttalelse om TEN-T-nettverket sendt til EU-Kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har sendt inn Norges uttalelse til EU-Kommisjonens høring om endringer i retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet (TEN-T). I arbeidet med uttalelsen har departementet fått innspill fra norske aktører.

Retningslinjene regulerer definisjoner og utstrekning av TEN-T og setter krav til standarder på infrastrukturen. Et forslag til nye retningslinjer fra EU-Kommisjonen er varslet i løpet av høsten 2021. Samferdselsdepartementet ba i februar i år norske aktører om å sende innspill til den norske høringsuttalelsen til EU-Kommisjonen, og fikk flere tilbakemeldinger før fristen gikk ut 23. april i år. Departementets uttalelse kan leses her.

Om TEN-T
TEN-T omfatter alle transportformer og består av de viktigste forbindelsene og knutepunktene i transportsystemet i EU- og EØS-området. Norge har sluttet seg til TEN-T-programmet, og de eksisterende retningslinjene er en del av EØS-avtalen.


For flere opplysninger – se: