Historisk arkiv

Hurtigruten skal seile fem skip Bergen-Kirkenes i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg er glad for endelig å kunne presentere positive nyheter for kystruten. Gjennom konstruktive forhandlinger med leverandørene er det nå klart at Hurtigruten vil seile fem skip på strekningen Bergen-Kirkenes i første kvartal 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hurtigruten og Havila Kystruten AS er leverandører under kystruteavtalen for 2021-2030. Samferdselsdepartementet har fremforhandlet tilleggsavtaler med de to leverandørene som innebærer at statens vederlag til Hurtigruten øker med 14,1 mill. kroner til 67,6 mill. kroner per måned i første kvartal mot at selskapet nå øker produksjonen fra to til fem skip i drift. Havilas skip er forsinket fra verftet i Tyrkia og vil ikke være seilingsklare i løpet av kvartalet. Havila forklarer forsinkelsene fra verftet med covid-19. Vederlaget til Havila halveres i første kvartal 2021.

- 2020 har vært et tøft år for alle som benytter kystruten. Jeg har stor forståelse for næringsliv og passasjer langs kysten som har lidd under et begrenset tilbud som følge av koronapandemien. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass et tilbud som sikrer anløp tilnærmet annenhver dag på hele kystruten, sier Hareide.

Hurtigruten har siden slutten av oktober kun seilt med to skip på strekningen Bodø-Kirkenes. Departementet vil fortsette dialogen med aktørene fremover og kommer tilbake til kystrutedriften for perioden etter mars 2021.